5 वी नापास असलेले आजोबा झाले दोन हजार करोड रुपये कंपनीचे मालक.

MDH मसाले अर्थातच महाशय धर्मपाल गुलाटी  मसाल्यांच्या जाहिरातीत तुम्ही एक पिळदार मीश्यांच्या पिळदार आजोबांना पाहिलंच असेल, ते कोणी सामान्य व्यक्ती नसून ते आहेत MDH कंपनीचे मालक धर्मपाल गुलाटी. धर्मपाल गुलाटी …

Read More