कुत्रा विनाकारण गाडी मागे धावत नाही, त्यामागे आहेत शास्त्रीय कारणे.

धावत्या गाड्यांच्या पाठीमागे कुत्रे का धावतात ? याच्या मागे आहे हे शास्त्रीय कारण, अगदी पुरातन काळापासून कुत्रा हा माणसाचा अतिशय विश्वासू प्राणी राहिला आहे. आपल्या इतिहासात डोकावून पाहिले तर तसे …

Read More