आईच्या मृत्युनंतर मुलीने जे काही केल ते पाहून हजारो लोक रडू लागले…एक सत्य घटना…

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सत्य घटना जी ऐकून सर्वांच्या काळजाचा टोक चुकला. एक स्त्री 2 व्हिलर वरून घरी जात असते. दुपारची वेळ असल्याने खूप ऊन असते. गाडी चालवत असताना अचानक समोर स्पीड …

Read More