शरीरावरील हे निशाण स्त्रियांना बनवतात भाग्यवान….

तसे तर प्रत्येक मुलगी ही सौभाग्यशाली आणि लक्ष्मीचे रूप असते परंतु समुद्रशास्त्रानुसार शरीरावर असलेल्या काही खास निशाण / जन्मखुणा किंवा कोणतेही चिन्ह ज्या मुलींच्या शरीरावर असते त्या भाग्यशाली मानल्या जातात. …

Read More