अबब, चक्क पाण्यावर तरंगणारे एक गाव…

प्रत्येकाला आपली घरे स्वच्छ आणि सुरक्षित ठेवण्याची इच्छा असते आणि कोणाचीही इच्छा नसते की त्यांचे घर कोणत्याही प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे आणि हे सर्व टाळण्यासाठी लोक बरेच उपाय करतात. …

Read More