जरूर वाचा। ‘मदर्स’, वंदना जोशी यांचा एक अप्रतिम लेख…

“राहुल गृहपाठ झाला कां? चल आटप लवकर. शाळेला उशीर होतोय!” “हो आई! झाला गृहपाठ. ‘माझी आई’ या विषयावर बाईंनी निबंध लिहून आणायला सांगीतला होता. माझी आई मला लवकर उठवते. गृहपाठ …

Read More