गाईला चुकूनही या 3 वस्तू कधीही खाऊ घालू नका, नाहीतर गरिबी आणि दरिद्रता तुमच्या गळ्यात पडेल !

नमस्कार मित्रांनो, आपले स्वागत आहे. आपल्या हिंदू धर्मात गाईला देवी मानले जाते. गाई मध्ये तेहतीस कोटी देवांचे वास्तव्य असते, असे म्हटले जाते. जर सर्व देवी-देवतांचा एकत्रित आशीर्वाद आपल्याला घ्यायचा असेल तर फक्त गाईचे पूजन व सेवा केली तर सर्व देवी देवता आपल्यावर प्रसन्न होतात. व त्यांचा आशीर्वाद आपल्याला मिळतो. गाईमध्ये देवी लक्ष्मीचे वास्तव्य असते. म्हणून जे लोक गाईची मनोभावे सेवा करतात. त्यांच्या घरामध्ये सुख -समृद्धी, समाधान नांदते. गाईच्या मुखामध्ये चारही वेदांचे वास्तव्य असते.

गाईचे पूजन केल्यास त्रिदेव म्हणजेच ब्रह्मदेव, श्री हरिकृष्ण आणि देवाधी देव महादेवांची ही कृपा आपल्यावर होते. श्रीकृष्णांना गोपाल म्हणले जाते. कारण ते गाईचे पालन- पोषण, सेवा व पूजा करत असत. गाईला पोळी खाऊ घालण्याची आपली फार पूर्वीपासूनची परंपरा आहे. गाईचे पूजन केल्यास देवी लक्ष्मीचे पूजन केल्या समान आहे. आपण गाईला पोळी खायला देतो म्हणजे साक्षात भगवंताला नैवेद्य दिल्या समान आहे. म्हणून गाईला पोळी जरूर खायला द्यावी. यामुळे आपल्या घरात सुख समृद्धी येते. परंतु गाईला पोळी खायला घालताना या चुका अजिबात करू नका.

जर आपण गाईला पोळी खाऊ घालताना या चुका करत असाल तर आपल्याला या बदल्यात संकटे व अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. म्हणून गाईला पोळी खाऊ घालताना या चुका टाळा. गाईला पोळी खाऊ घालताना या गोष्टीकडे विशेष लक्ष द्यावे. गाईला कधीही शिळी पोळी खायला देऊ नये. आपण गाईसाठी पहिली ताजी व गरम गरम पोळी काढून ठेवतो. परंतु आपल्याला वेळ नसल्याकारणाने आपण की पोळी तशीच राहू देतो. आणि आपल्या सवडीप्रमाणे पोळी गाईला खायला देतो.

परंतु तोपर्यंत ती पोळी शिळी होऊन जाते. आणि अशी शिळी पोळी गाईला खायला घालणे अशुभ मानले जाते. आपण पुण्य कमावण्यासाठी गाईला पोळी खायला देतो. परंतु जर आपण गाईला शिळी पोळी खायला दिली, तर आपण पापाचे भागीदार बनतो. गाईला आपण देवी मानतो परंतु देवीला कधी शिळा झालेला नैवेद्य देतो का? नाही ना. अशाच प्रकारे देवी असलेल्या गाईला ताजी व गरम पोळी खायला द्यावी.

आपण गाईला पोळी खायला घालताना दुसरी चूक अशी करतो की कोरडी पोळी खायला देतो. म्हणजे नुसतीच पोळी खायला देतो. परंतु गाईला नुसती पोळी खायला न देता त्या पोळीला थोडेसे तूप लावून किंवा चणाडाळ गूळ किंवा साखर द्यावी. आपल्याकडे त्यावेळी जे उपलब्ध असेल ते पोळी मध्ये ठेवून गाईला खायला द्यावे. कारण आपण कधी कोरडी पोळी खातो का? मग गाईला आपण कोरडी पोळी कशी काय देऊ शकतो? अशाप्रकारे जर आपण गाईला पोळी खायला दिली तर गोमातेची तसेच सर्व देवी-देवतांची कृपा आपल्यावर होईल. आणि त्यामुळे आपण सर्व सुखी समाधानी व आनंदी राहू.

गाईला पोळी खाऊ घालण्याचा एक नियम आहे तो म्हणजे आपण नेहमी पोळ्या बनवताना जी दुसरी पोळी बनवतो ती गाईला खायला द्यावी. बहुतेक व्यक्ती म्हणतात की गाईला पहिली पोळी खायला द्यावी परंतु पहिली पोळी कधीही व्यवस्थित येत नाही तसेच त्या पोळी वरती अग्नी देवीचा अधिकार असतो. म्हणून पहिली पोळी अग्नी देवतेला समर्पित करावी. गाईला कधीही उष्टी किंवा ताटात उरलेली पोळी खायला देऊ नये. हे खूप अशुभ असते. यामुळे आपल्याला अडचणी व संकटांचा सामना करावा लागतो. गाईला कधीही पोळी खाऊ घालताना आपल्या हाताने पोळी खाऊ घालावे.

कधी कधी आपल्याला गाईची भीती वाटते. मग आपण तेथेच गाई समोर पोळी फेकून देतो व बाजूला होतो. परंतु हे खुप चुकीचे आहे. जर गाईला पोळी खाऊ घालत असताना आपल्याला गाईची भीती वाटत असेल तर ज्यांना गाईची भीती वाटत नाही त्यांच्याकडे ती पोळी देवून गाईला खाऊ घाला. किंवा गाईचे भोजन ज्या पात्रात ठेवले जाते त्या पात्रात पोळी ठेवून द्यावी. परंतु कधीही गाईसाठी पोळी फेकून देऊ नये. गाईला पोळी खायला देताना स्वच्छतेचे पालन करणे खूप आवश्यक असते.

तसेच गाईला नेहमी सात्विक भोजन द्यावे. कांदा लसूण टाकलेले तामसिक भोजन गाईला देऊ नये. तसेच गाईला हिरवा चारा, भाजीपाला खाऊ घालने शुभ असते. परंतु आपण काय करतो? स्वतःसाठी चांगला भाजीपाला घेतो. परंतु गाईलाच टाकायचे आहे त्यात काय एवढे? असे म्हणून स्वस्त व खराब झालेला, वाळलेला भाजीपाला घेऊन आपण गाईला खायला घालतो. अशाप्रकारे भाजीपाला खायला देण्यापेक्षा गाईला काहीही न टाकलेले चांगले. कारण यामुळे फक्त आपण पापाचे भागीदार बनतो. गाईला गुळ खाऊ घालने हे फार शुभ मानले जाते.

यामुळे गो पूजनाचे विशेष लाभ आपल्याला मिळतात. आणि यामुळे आपल्याला अडचणी व संकटांपासून सुटका मिळते. गाईला पोळी व गूळ खायला घालण्यासोबतच पालक खायला घालणे शुभ असते. गाईला पालक ची भाजी खाऊ घातल्याने आपल्या कुंडलीतील नकारात्मक दोष नाहीसे होतात.

गाईला पोळी खाऊ घातल्यानंतर गाईच्या पायाखालची माती आपल्या कपाळाला लावावी. असे केल्याने आपणास तीर्थामध्ये स्नान केल्याच्या पुण्य फळाची प्राप्ती होते. या सर्व नियमांचे पालन करून जर आपण गाईला पोळी खाऊ घातली तर आपल्यावर गोमाते चा आशीर्वाद कायम राहतो. 33 कोटी देवी-देवतांची कृपा आपल्यावर होऊन आपण सुखी समाधानी व संपन्न राहतो. हे सर्व नियम आपण जरूर पाळा व इतरांनी सांगा. यामुळे गौ माता तुमच्यावर नेहमी प्रसन्न राहील. धन्यवाद!

Leave a Reply

Your email address will not be published.