स्वार्थी लोकांची ही ७ लक्षणे कधीच विसरू नका…

मित्रांनो आपल्या जीवनामध्ये अनेक प्रकारचे लोक येत असतात, काही लोक निस्वार्थ प्रेम करतात, अगदी कोणतीही अपेक्षा न ठेवता, तुमच्यावर प्रेम करतात. असे लोक ज्यांच्या जीवनात येतात, त्यांचं जीवन हि खूप सुंदर असत, मात्र बरेचदा आपल्या जीवनामध्ये असेही काही लोक येत असतात, की जे केवळ स्वतःचा विचार करतात, हे लोक स्वार्थी असतात, मतलबी असतात, मात्र आपण त्यांना ओळखण्यात कमी पडतो. आणि मग असे लोक हे आपले जीवन अगदी बरबाद करतात, रसहीन करून टाकतात, आपल्या जीवनाला कोणत्याही अर्थ शिल्लक ठेवत नाहीत.

मित्रांनो बऱ्याच जणांना असा प्रश्न पडतो, की मतलबी लोकांपासून दूर राहायला हव, मात्र समोरची व्यक्ती मतलबी आहे की नाही ? स्वार्थी आहे की नाही ? हे ओळखायचं तरी कसं, मित्रांनो याच उत्तर तुम्हाला आज मिळणार आहे.  आज आम्ही दहा अशी चिन्हे अशा खुणा सांगणार आहोत, की ज्यावरून तुम्ही समोरच्या व्यक्तीची पारख करू शकता, ती व्यक्ती खरोखर तुमच्यावर प्रेम करते, निस्वार्थ प्रेम करते की मतलबी आहे. हे तुम्हाला ओळखता येईल, मित्रांनो पहिली गोष्ट जी व्यक्ती बोलते ऐक आणि करते वेगळेच, तिच्या बोलण्यामध्ये आणि कृतीमध्ये फरक असतो, अशी व्यक्ती ही स्वार्थी व्यक्ती असते. जी तुम्हाला तोंडावरती हो म्हणेल, परंतु ज्या वेळी प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ येईल त्यावेळी मात्र ती व्यक्ती तुमच्या समोर नसेल, अशा व्यक्तीवर विश्वास ठेवू नका, ही व्यक्ती 100% स्वार्थी आहे.

नंबर 2, ज्या ज्या वेळी त्या व्यक्तीला गरज पडेल, तेव्हा ते तुमच्या जवळ येईल, तुमच्याशी गोड गोड बोलु लागेल थोडक्यात काय तर तुमचा वापर करणार आहे. आणि जेव्हा तिची गरज संपेल तेव्हा ती तुमच्या बरोबर बोलणार सुद्धा नाही, तुमच्याजवळ सुद्धा येणार नाही, लक्षात ठेवा अशी व्यक्ती सुद्धा मतलबी व्यक्तीच आहे. नंबर 3, ही व्यक्ती तुमच्याशी वेगवेगळ्या प्रकारचे वादे करेल, मात्र कोणताही वादा, कोणतेही वस्तूची, जेव्हा सर्वात जास्त तुम्हाला गरज असेल, तुम्ही किती तरी अडचणीत येता प्रॉब्लेममध्ये येता, आणि तुम्हाला त्या व्यक्तीची सर्वात जास्त गरज असते, तेव्हा या व्यक्ती तुम्हाला साथ देत नाहीत. तुमच्या पासून लांब जातात. गायब होतात. कारण त्यांना माहित असते, की तुम्ही अडचणीत आहात आणि आता तुम्हाला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मदत करावी लागेलं, आणि या व्यक्ती फक्त स्वतःसाठी जगत असतात, त्या व्यक्ती तुमचीच काय इतर कोणाचीही मदत कधीच करत नाहीत. आणि म्हणून जेव्हा एखादी व्यक्ती गरजेला तुमच्याजवळ नसेल, तेव्हा त्या व्यक्तीबरोबर संबंध ठेवण्यात कोणताही अर्थ नसतो.

मित्रांनो ४थी गोष्ट या व्यक्ती प्लॅन बनवतात, योजना आखतात, मात्र ऐनवेळी या योजना स्वतःच कॅन्सल सुद्धा करतात, उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगतील कि पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण या ठिकाणी फिरायला जाऊ, अस असं काम करू, असा काहीतरी प्लॅन आखतात, मात्र ऐन वेळी स्वतः तो प्लॅन कॅन्सल करून टाकतात. अशा व्यक्तींपासून सावध राहा. मित्रांनो पाचवी गोष्ट, अशा व्यक्ती सतत सर्वांना खूश ठेवण्याचा दिखावा करत असतात. त्या असं दाखवतात जणू काही आम्ही सर्वांना खूश ठेवत आहोत. अशा प्रकारचा दिखावा करणाऱ्या व्यक्ती या स्वार्थीच असतात. मित्रांनो नंबर ६, या व्यक्ती सतत लोकांचे ध्यान आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना वाटते की सतत लोकांनी त्यांच्याकडं पाहावं, त्यांच्याविषयी बोलाव, स्वतःकडे ध्यान आकर्षित, लक्ष आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असतात, तर अशा व्यक्ती सुद्धा स्वार्थी असतात, जर तुमच्या जीवनात अशा व्यक्ती असतील तर आजच त्यांच्यापासून तुम्ही दूर जायला हवं.

मित्रांनो ७वी  गोष्ट, ज्या व्यक्ती जे काही करतात ते फक्त स्वतःसाठी करत असतात, त्यामध्ये दुसऱ्याचा थोडासाही त्या विचार करत नसतील, तर समजून जा की या व्यक्ती स्वार्थी आहेत. त्या दाखवतील असं की त्या तुमचा विचार करत आहे, मात्र त्यांच्या विचारामध्ये केवळ त्यांचं स्वतःच भलं असतं, त्यामुळे तुमचं कोणत्याही प्रकारे भलं होणार नसतं आणि म्हणून हे आपण जाणून घ्यायला हवं आणि मित्रानो शेवटची गोष्ट फार महत्वाची आहे, या व्यक्ती फक्त स्वतःच्या फायदासाठी तुमच्याशी किंवा इतरांशी बोलत असतात.

अशाप्रकारे  मतलबी लोकांची, स्वार्थी लोकांची  ओळख करून घेऊ शकता, त्यांना जाणू शकता, मित्रांनो अश्या स्वार्थी व्यक्ती तुमच्या जीवनात असतील, तर या व्यक्ती तुमचं संपूर्ण जीवन विनाश करून टाकतील, पूर्ण तुमच्या जीवनातला सगळा रस या व्यक्ती शोषून घेतील, आणि म्हणून अशा व्यक्ती पासून चार हात लांब राहणेच हे योग्य.

मित्रांनो माहिती आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि तुम्हाला हि माहिती कशी वाटली ते कंमेंट करून आम्हाला नक्की कळवा. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *