असा कुत्रा जो करू शकतो वाघाची शिकार तर पाहूया काय विशेष आहे या कुत्रांमध्ये.

पूर्वी राजे महाराजे शिकारी ला जायचे हे तुम्ही नक्कीच ऐकले असेल. एवढेच काय आपल्या आजोबा पणजोबांच्या काळात सुद्धा शिकारीला जाण्याची आवड होती. बऱ्याचदा लोक छंद म्हणून शिकारीला जायचे, अश्या वेळे …

Read More