चांगल्या लोकांसोबत नेहमी वाईटच का होते ? श्री कृष्णाने दिले होते हे उत्तर…

चांगल्या लोकांसोबतच नेहमी वाईट का घडते ? असा प्रश्न आपल्याला नेहमी पडतो. मी कोनाविषयी वाईट बोलत नाही, माझ्या मनात कोणाविषयी वाईट भावना नाहीत, मी सर्वांचे चांगले व्हावे असा विचार करतो. …

Read More