दुबईबद्दल या विचित्र गोष्टी तुम्हाला तुम्हाला माहिती नसतील…

दुबई हे जगातील सुंदर शहरांच्या पैकी एक शहर आहे. दुबईची उंच इमारती, संपत्ती, प्रसिद्धी, कठोर कायदा इत्यादी जगभरात प्रसिद्ध आहेत. चला दुबईविषयी काही खास गोष्टी जाणून घेऊया… १) सर्वप्रथम, बोलूया …

Read More