तृतीयपंथी लोकांचे अंतविधी कसे होतात ? ते सर्वसामान्य लोकांना का पाहू देत नाहीत…

तृतीयपंथी म्हटले की टोलनाक्या पासून रेल्वे पर्यंत टाळ्या वाजवत मोठ्या आवाजात ओरडत कोणाला शिव्या तर कोणाला आशीर्वाद देत पैसे मागणारे लोक डोळ्यासमोर तरंगतात. पूर्वी प्रत्येक शुभ प्रसंगी म्हणजे लग्न हळदी …

Read More