कोणतीच स्त्री चारित्र्यहीन नसते जोपर्यंत ती…

सामाजिक रितीरिवाज आणि लोकांच्या विचार करण्याच्या पद्धतींने महिलांच्या चारित्र्यावर नेहमीच शिंतोडे उडवले जातात, जरि त्यात त्या महिलेची काहीही चूक नसेल तरीही. काही व्यक्ति महिलांवर दबाव टाकण्यासाठी त्यांच्या चारित्र्यावर संशय घेतात, …

Read More