चांगल्या माणसांसोबत नेहमी वाईट का घडते? स्वामींनी दिले याचे उत्तर…

आपल्या प्रत्येकाच्या मनात येते की मी कोणाचे वाईट केले नाही तरी माझ्या सोबत येवढे वाईट का होते? मी तर नेहमी देवावर विश्वास ठेवतो, त्याची सेवा करतो, चांगल्या मार्गावर चालतो चांगली …

Read More