चंद्रावर असा उतरला नील आर्मस्ट्राँग | Apollo 11

मानव जीवन आज इतके पुढे गेले आहे म्हणूनच की काय मानव आज नव्याने चंद्रावर जाण्याचे ठरवत आहे. Neil Armstrong, Buzz Aldrin आणि Michael Collins या तिघांनी या धोकादायक मार्गावर जाण्याचा …

Read More