असा कुत्रा जो करू शकतो वाघाची शिकार तर पाहूया काय विशेष आहे या कुत्रांमध्ये.

पूर्वी राजे महाराजे शिकारी ला जायचे हे तुम्ही नक्कीच ऐकले असेल. एवढेच काय आपल्या आजोबा पणजोबांच्या काळात सुद्धा शिकारीला जाण्याची आवड होती. बऱ्याचदा लोक छंद म्हणून शिकारीला जायचे, अश्या वेळे …

Read More

कुत्रा विनाकारण गाडी मागे धावत नाही, त्यामागे आहेत शास्त्रीय कारणे.

धावत्या गाड्यांच्या पाठीमागे कुत्रे का धावतात ? याच्या मागे आहे हे शास्त्रीय कारण, अगदी पुरातन काळापासून कुत्रा हा माणसाचा अतिशय विश्वासू प्राणी राहिला आहे. आपल्या इतिहासात डोकावून पाहिले तर तसे …

Read More