रातोरात हा व्यक्ती बनला करोडपती… कारण जाणल्यावर थक्कच व्हाल…

तुम्ही सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबडीची गोष्ट ऐकलीच असेल, आणि तुम्हीही अशी इच्छा बाळगली असेल की आपल्याकडेही अशी एक कोंबडी असावी. पण आज आपण अश्या एका माणसाबद्दल बोलत आहोत ज्याच्याकडे कोंबडी …

Read More