औरंगजेबच्या मृत्युपत्रात संभाजी महाराजांबद्दल काय लिहिलं होतं ? जाणून घेऊया थोडक्यात…

आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांनबद्दल खूप आदर आहे. या बाबतीत कसलीच शंका नाही. पण जेव्हा आपण एखाद्या अडाणी माणसाला विचारतो की छत्रपती संभाजी महाराज कसे होते, तो दोनच शब्दात उत्तर देतो. …

Read More