लग्न झालेल्या श्रीमंत महिलेचे 22 वर्षीय तरुणाशी प्रेमसबंध जुळतात पुढे जे घडते ते पाहून..

नमस्कार मित्रांनो आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो तशी ती काही लहान नाही आणि मोठीही नाही, परंतु तिला मात्र आपल्या शरीरात बदल होत आहेत हे मात्र जाणवत होते. तिचे वावरणे मला जाणवत होते. मलाही गम्मत वाटत होती कारण तिचा अभ्यास, तिचे पाठांतर सगळे काही उत्तम होते. एक वेगळाच बुरखा घेऊन ती वावरत असे. अर्थात तिच्या घरच्यांना जाणवत असेल की नाही कोण जाणे? निश्चिंतपणे ती अगदी नीटनेटकी राहत होती.

म्हणजे बऱ्यापैकी वेळ आरशासमोर जात असणार. पुढे ती पास झाली आणि दुसरीकडे रहावयास गेली. खरे तर मी तिला विसरूनच गेलो होतो आणि कालच ती मला अचानक भेटली… जवळजवळ बारा ते तेरा वर्षांनंतर. तिने रस्त्याच्या बाजूला गाडी थांबवली आणि हाक मारली. क्षणभर मी तिला ओळखलेच नाही. तिने ओळख दिली तेव्हा आठवले. काय सर विसरला तुम्ही. खरे होते ते. मी म्हणालो तुझ्यात खूप बदल झाला आहे आता.

काय करतेस विचारल्यावर म्हणाली इथे नसते बाहेरच्या देशात असते. माझा नवरा तिथेच असतो. आता आईकडे आले आहे. महिनाभर इथेच आहे. तुमचा फोन नंबर द्याल का? भेटून गप्पा मारू. मी तिला नंबर दिला. नक्की भेट म्हणून मी तिथून निघून गेलो. असे अनेक जण अनेकदा भेटत मला, शिक्षकी पेशा असल्यामुळे असे अनेक वेळा घडते. काही फोन करतात तर काही विसरतात. तेवढेच असते ते मी इतके मनावर घेत नाही.

चार सहा दिवस गेले आणि तिचा फोन आला. भेटणार का म्हणून विचारले. मी म्हणालो आज भेटू संध्याकाळी घरी ये ती म्हणाली नको. आज आपण हॉटेल मध्ये जाऊ इथे मस्तपैकी गप्पा मारत येतील. संध्याकाळी भेटलो गाडी घेऊनच आली होती. हॉटेल बाहेर जरा लांब असल्यामुळे जास्त गरदी नव्हती. अनेक जणांच्या चवकश्या झाल्या. कोण कोण काय करते याबद्धल चर्चा झाली. आम्ही कसे बावळट होतो ते पण सांगून झाले आणि अचानक म्हणाली सर माझा प्रॉब्लेम झाला आहे. काय झाले? मला धमाल जीवन जगायचे आहे.

कोणतेही बंधन नको मला. माझ्याकडे सत्व काही आहे, पण कुठे तरी जास्त होत आहे. असे मला वाटते. मी समजलो नाही. मी म्हणालो तसे नाही परंतु काही गोष्टी माझ्या आयुष्यात घडल्या. कसे सांगू हेच कळत नाही. ‘I want something change’ मला या शब्दातीळ घाई आणि जोश दिसून आला खरा. परंतु कितपत खरा असेल हे नीट समजले नाही.

मी माझ्या मनात तुला काय इतके चांगले असून भिकेचे डोहाळे लागले आहेत. तेच ती म्हणाली सर पैसे आहेत सर्व काही आहे परंतु कुठेतरी राहून गेले आहे. असे मला वाटते. नवरा ठीक आहे ना असे मी विचारले. तेव्हा ती म्हणाली त्याला माझ्याकडे वेळ द्यायला वेळ कुठे आहे. तो सतत फिरत असतो.

त्याचे तिथे दोन मोठे उद्योग आहेत. त्याची private जीवन वेगळे आहे आणि माझेही. मनात आले काही तरी या पोरीची गडबड दिसते. तू काही लफडे केले नाहीस ना. लफडे असे नाही परंतु आहे पण आणि नाही पण. ये बाई सर्व नीट सांग, कोड्यात बोलू नको.

तिथे एक मुलगी आहे 22 वर्ष्याचा त्याच्याबरोबर. मी डोक्यावर होत मारला. नेहमी प्रमाणे शिवी देऊन तिला म्हणालो अरे असे काही करू नकोस. कोणाला काय कळते तिथे एकदम सर्व फ्री असते. कोणीही कुणाच्या भानगडीत पडत नाहीत. तो कॉलेजमध्ये जातो. असाच एक दिवस भेटला होता तो एका मॉलमध्ये. तिथेच ओळख झाली आणि वाढलीही. तिच्या वाढलीही या शब्दातील जागा मला कळली. सर तुम्हाला म्हणून विचारते काय करू.

मी चिडून म्हणालो डोके आपट भिंतीवर. तशी ती म्हणाली खरोखर सांगा सर तुम्हालाच हे फक्त बोलले आहे. हे प्रकरण वाढले कसे ती म्हणाली असेच दोन ते तीन दा भेटलो. हाय हॅलो करतांना जाणवले आणि फरक ही कळतो गुड टच आणि बॅड टच मधला. मी एकदम चूप मनात आणले उत्तर द्यायचे तिला.काहीच समजत नव्हते.

त्या मुलाचे म्हणणे काय आहे. ती म्हणाली काहीच नाही. तो तयार आहे, कशाला लग्न करायला. मी पार हेलपाटलोच.. मी शेवटी तिला म्हणालो तुला गुड टच आणि बॅड टच मधला फरक कळतो आणि खरे जीवन खूप वेगळे असते. हे बग मला वाटते तू वागणे तसेच ठेव परंतु लग्न वैगेरे च्या भानगडीत पडू नको.

आमची बरीच चर्चा झाली. पटकन ती म्हणाली तुमच्या आयुष्यात असे कधी घडले आहे का. मी पार हडबडलो. अर्थात माझी मुलांशी मुलींशी सर्व विषयांवर चर्चा होत असे अगदी खुले पणाने. माझे ही झाले असेल कधीतरी, माणूस आहे ना मी. तशी ती हसली. म्हणाली सर तुम्ही माठ आहेत. परत हसली का हसली हे मला कळलेच नाही. ती सरळ माठ म्हणाली मला, मला खूप राग आला पण तो मी आवरला.

मी तिला विचारले काय झाले ती म्हणाली सांगू का तुम्हाला आठवतंय का. एकदा मला रस्त्यात पायाला लागले म्हणून तुम्ही मला उचलले आणि माझा तुम्हाला स्पर्श झाला. परंतु तुम्हाला त्या वेळेचा गुड टच आणि बॅड टच मधला फरक नाही कळला. ती म्हणाली एक सांगू माझे कुठेही लफडे नाही. कोणीही माझ्या आयुष्यात नाही. परंतु त्या दिवशी मी तुम्हाला पाहिले आणि मला तो माझा गुड टच आठवला. म्हणून मी ही गोष्ट बनवली. काशी काय वाटली.

इतके म्हणून खळखळवून हसली. मी तुला नेहमी प्रमाणे खूप शिव्या दिल्या. तेव्हा ती म्हणाली खऱ्या तर मला तुमच्या या शिव्या ऐकायच्या होत्या. कान तृप्त झाले. मग बऱ्याच गप्पा झाल्या. तशी ती म्हणाली मी बिल देते. जाताना शेक हँड दिल्यावर हात न सोडता म्हणाली सर स्टील गुड टच. तशी ती खळखळून हसू लागली आणि मी ही.

Leave a Reply

Your email address will not be published.