सुनेच्या सांगण्यावरून पोरानं बापाला घराबाहेर काढलं, पण बापाने पोराची अशी काय जिवरली की….

ही गोष्ट आहे रमेशची, त्याचे लग्न झालं होतं, त्याला दोन मुलं होती, तो आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता. त्याचे अतिशय उत्तम असे कुटुंब होतं, त्याचे वडील तर अतिशय शांत आणि प्रामाणिक स्वभावाचे होते, कुटुंबामध्ये सर्व वातावरण अतिशय सुंदर होतं.

पण अचानक एके दिवशी कुटुंबाला कोणाची नजर लागली, आणि रमेश च्या आईचं निधन झालं, रमेशची आई गेल्यानंतर त्याने एका महिन्यातच वडिलांसोबत भांडण करायला सुरुवात केली, बाबा तुमच्यामुळे मला खूप त्रास होत आहे. घरामध्ये खूप भांडण होत आहेत, माझ्या बायकोला आई गेल्यामुळे घरातील सर्वच कामे करावी लागत आहेत, त्यातून ती तुमच्या समोर साडी घालून काम करते, आणि तिला साडी घालायला आवडत नाही, तिला खूप अवघडल्यासारखं होतं.

तिला मॉडर्न लाईफ जगायला आवडतं, आणि तुमच्या संस्कारामुळे तिला ते जगायला येत नाही. बाबा तुम्हाला एक विनंती आहे, कृपा करून तुम्ही आता घराच्या खाली असलेल्या गॅरेजमध्ये राहिला जा, रमेश ने आपल्या वडिलांना खूप मोठं घर असून सुद्धा गॅरेज मध्ये राहायला सांगितलं. वडील काहीच न बोलता आपलं सामान घेऊन गॅरेज मध्ये राहिला गेले, काही दिवसानंतर घराच्या पायऱ्यावर चढून आले, आणि ची बेल वाजवली, रमेश ने घराचा दरवाजा उघडला, आणि त्याला वाटलं घरात परत भांडण होणार, पण बाबा काहीच बोलले नाही. आणि त्यांनी रमेश च्या हातामध्ये काही तिकीटा दिली, आणि त्यांनी सांगितलं बाळा तुम्ही दहा दिवस फॉरेनला ट्रिपला जाऊन या, ही त्याचीच तिकिटे आहेत. तसेही तुम्ही आई गेल्यानंतर खूप उदास उदास आहात, जरा बाहेर फिरून आलात तर तुमचे थोडेसे मन हलक होईल. रमेश नी टिकीट घेतली आणि आपल्या बायकोकडे घेऊन गेला, ब म्हणाला ही बाबांनी आपल्याला फॉरेन ट्रीप ला जाण्यासाठी टीकिटे दिली आहे. बायको म्हणाली तुम्ही जास्त लक्ष देऊ नका , आपल्याशी गोड बोलून घरामध्ये यायचं असेल त्यांना, तसेही तिकीटे मिळालीच आहेत तर आपण फिरून येऊ की…..

रमेश आपल्या कुटुंबासोबत फॉरेन ट्रीप ला निघून गेला, दहा दिवसाची ट्रिप होती, श्री रमेश आपल्या फॅमीली सोबत फॉरेन ट्रिपचा आनंद घेत होता. पण इकडे मात्र त्याच्या बाबांनी सगळा गेमच पलटून टाकला. त्यांचं जे साठ लाखाच घर होत व त्याच घरामध्ये रमेश ने त्यांना गॅरेजमध्ये ठेवलं होतं, ते घर त्यांनी अवघ्या तीस लाखांमध्ये विकून टाकल. मन तर त्यांचं उदास होतंच, पण त्यांनी त्यांच्यासाठी नवीन घर घेतलं, व रमेश सर्व सामान एका भाड्याच्या घरामध्ये नेऊन ठेवलं, जेव्हा रमेश दहा दिवसानंतर ट्रिप करून परत आला, तेव्हा त्याने आपल्या घराला कुलूप पाहिलं, आणि त्या घराच्या समोर एक गार्ड ही बसला होता. त्याला रमेशने विचारले की, तू इथे काय करत आहेस बाबा, माझे वडील कुठे आहेत. त्यावरती तो म्हणाला की, तुमचं वडील इथून गेलं…. ते म्हणाल की तुम्ही आल्यानंतर मला त्यांच्याशी फोनवरती जोडून दे…. तू काय जोडून देणार आहेस? रमेश रागाने म्हणाला.

मीच त्यांना फोन लावतो, पण फोन बंद होता. मग तो गार्ड म्हणाला, अहो तुमचा फोन लागणार नाही, माझ्याकडं त्यांनी एक नंबर दिला आहे, त्या वरती फोन करा म्हणाल. मग त्या गार्डने तो नंबर डायल केला व फोन रमेश जवळ दिला. रमेश चे वडील बोलले तिथेच थांब मी पंधरा मिनिटात तुझ्या जवळ येतो, नंतर तुला सगळ्या गोष्टी समजावून सांगतो, थोड्याच वेळात तिथे एक कार आली, त्या कार मधून रमेश यांचे वडील उतरले, आणि रमेश च्या हातामध्ये किल्ली दिली, आणि त्याला सांगितलं तुझ्यासाठी भाड्याच्या घराची व्यवस्था केली आहे. आणि एका वर्षाचा भाडं देखील मी भरल आहे, आता तुम्ही तिथे जा राहा, तुम्हाला कसं राहायचे आहे तसं राहा, तुझ्या बायकोला कसं राहायचा आहे, कस वागायचं आहे तसं वागू दे, पण मला मात्र त्रास देऊ नका रे बाबांनो…..

त्यावर ती रमेश म्हणाला की, बाबा तुम्ही कुठे राहणार आहात? त्यावरती वडील म्हणाले, माझ्यासाठी मी एक सुंदर असे घर घेतलं आहे, मी तर खुश आहे, आता तुला कुठे राहायचं तिथं तू खुश रहा. एक छोटीशी कथा खूप काही शिकवून जाते आपले आई-वडील सोबत असण हे खूप महत्त्वाचं असतं, त्यांचा सन्मान करा नाहीतर ते तुमचा सन्मान करणं सोडून देतील. म्हणूनच मित्रांनो आई-वडिलांचा आशीर्वाद सोबत आणि त्यांच्या प्रेमासोबत करा असं काही काम झकास प्रत्येकाला वाटेल, तुमच्या सारखा व्हावं,

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.