पत्नीला लग्नानंतर कळतो पतीचा बेडरूम प्रॉब्लेम, मग ती उचलते हे पाऊल…

मित्रांनो तुमचे स्वागत आहे आमच्या mahiti.in या वेबसाईट वरती आज आम्ही तुम्हाला एका घटने विषयी थोडी माहिती सांगणार आहोत. जेव्हा पत्नीला लग्नानंतर कळते की पतीला बेडरूम प्रॉब्लेम आहे त्यानंतर ती कोणते पाऊण उचलते व काय होते ते आपण पाहणार आहोत. तर चला मित्रांनो आपण या विषयी अधिक माहिती जाणून घेऊ. मित्रांनो समाजात आपल्या प्रमाणे नॉर्मल माणसाप्रमाणे आणखी एक वेगळा गट जगत असतो, तो दिसत जरी नॉर्मल व्यक्ती प्रमाणे असला तरी त्याचा प्रॉब्लेम खूप मोठा असतो. तो नॉर्मल व्यक्ती प्रमाणे जगण्यासाठी खूप कष्ट करतो व आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडत करत असतो.

समाजाच्या अंधाऱ्या बाबींवर प्रकाश ज्योत टाकणारी ही कथा आहे आणि हो ही कथा आधीच्या काळातील वास्तव आहे. चला मित्रांनो सुरवात करूया या कथेला…! लग्नासाठी आई मुलीला तयार करत असते, “तू कधी तरी माझे म्हणणे ऐकत जा एकदा त्यांना भेटून तरी घे,” मुलगी म्हणते, “आई किती वेळा सांगू मला आत्ताच लग्न नाही करायचं…!! माहिती आहे आता तू शिकून मोठी झाली आहेस स्वतंत्र झाली आहे पण मला काळजी आहे तुझी, आई तू प्रत्येक गोष्टीत ब्ल्याकमेल का करतेस, येवढी चांगली स्थळ पुन्हा पुन्हा येणार नाहीत बग संध्येला त्यांना इनवाईटे केले आहे, तू नाही म्हणूं नकोस एकदा त्यांना बघून तर घे, यावर मुलगी हो म्हणते…!! इकडे देव (नवरा मुलगा) ला वडील लग्नासाठी त्याची समजूत काढत असतात. हे बग, हे खूप चांगले कुटुंब आहे तो माझा शाळेतला मित्र आहे त्याची मुलगी खूप चांगली आहे. पण पप्पा देव ला गप्प बसवत, हे बग देव मी तुझा बाप आहे काय चांगले काय वाईट मला कळते. पण पप्पा मला अजून शिकायचे आहे PHD करायची आहे. ते नंतर ही होईल तुला आमच्या सोबत यायचे आहे रविवारी बस……..!!

त्या दोघांचे लग्न होत तो आणि त्याची पत्नी विदेशात मित्रांबरोबर गप्पा मारत असतात सर्व आनंदात असतात. त्यानंतर दोघेही घरी येतात राधिका व तो बेडवर बसलेले असतात. राधिका टेव्ही वर मुव्ही पाहत असते तर देव laptop त्याचे काम करत असतो मध्येच राधिका त्याला काम बंद करायला सांगून प्रेम करायला सांगते, देव हे काम नंतर कर, राधिका प्लिज मला हे काम महत्वाचे आहे… ते काही नाही आधी बाजूला ठेवा किती दिवस झाले असे म्हणून ती देवाचा laptop बाजूला ठेवते. राधिका त्याच्याशी सलगी करत असतानाच देव तिला थांबवतो आणि बाथरूम ला जायचे असल्याचे सांगतो. देवाला वेळ लागत असल्याचा पाहून राधिका बाथरूम मध्ये शिरते, तुला इतका वेळ का लागतो, ती आत शिरल्यावर तिला देवच्या हातात गोळी दिसते ती पाहून राधिका अवाकच होते. ती गोळी म्हणजे व्हायब्रा, तुला का लागतात व्हायब्रा टॅब्लेट्स, देव तिला म्हणतो मी थकलोय, अरे ही बॉटल अर्ध्या पेक्षा ज्यास्त रिकामी आहे आणि तू म्हणतो थकलो, तुला काही प्रिब्लेम आहे का प्लिज मला सांग सगळं ठीक आहे ना तू काही लपवतोयस का?, तुला माझ्यात रस वाटत नाही का? देव ओरडून म्हणतो, राधिका मी सांगू शकत नाही….!!

प्लिज प्लिज मला सांग देव की हे काय चालले आहे. हे बग राधिका तू खूप चांगली आहेस, पण मी हे करू शकत नाही…! काय ते स्पष्ट सांग, ok ऐक मग….. ते ऐकून राधिकाला प्रचंड धक्का बसतो, केव्हा पासून? ती असे विचारते. देव सांगतो जेव्हापासून कळायला लागले आहे तेव्हा पासून.., मग तू माझ्याशी लग्न का केलेस? मला वाटले मी नॉर्मल लाईफ जगू शकेन. नॉर्मल…..!!ह्या गोळ्या खाणे नॉर्मल आहे.? आणि तुला काय वाटले मला जेव्हा कळेल तेव्हा….. राधिका प्लिज ओरडू नकोस आरामात बोलू आपण, आरामात बोलू? तुला काय मी खेळण्यातली बाहुली वाटते का आणि काय तुझ्या घरातल्यांना हे माहीत नाही का? राधिका प्लिज तुला माहिती आहे पप्पांना हे समजनार नाही, राधिका माझे काही मित्र आहेत ते ही नॉर्मल लाईफ जगतात. त्यांना ही मुले आहेत मलाही आनंदी जगायचे आहे. आनंदी….!

तुझ्यासाठी आनंदी असेल पण माझ्यासाठी नाही, तू माझी फसवणूक केलीस, आणि मीच तुझ्या घरच्यांना सांगते तुझी हिम्मत होत नसेल तर…!! तो राधिकेच्या मागे मागे तिची समजूत घालण्यासाठी जातो. पण राधिका त्याचा हात झटकारून पुढे निघून जाते. नंतर दोघेही आशु गाळत असतात दोघांचे आयुष्य उध्वस्त झाले असते. दिवस-दिवस राधिका रडत असते ती भारतात आईला फोन लावते पण काहीही सांगायची हिम्मत होत नाही. आई न होण्याचे दुःख न समजूनही तिला धीर देत न्हवते. त्या नंतर राधिका एक ठाम निर्धार करते ती देव ला म्हणते आता तुझा काय master plan आहे? देव पुन्हा तिची माफी मागतो. सॉरी म्हणतो, सॉरी…..!!

तू येवढ सगळं लपवलेस आणि सॉरी म्हणतोस तुझ्या सॉरी मुळे पुन्हा सगळं नीट होईल का? आणि आपल्या घरच्यांना कळलं तर? “जेव्हा तू स्वतःचा आदर करशील ना तेव्हा लोक तुझा आदर करतील…..!!” मला माहित आहे तू जे सहन केले आहेस ते सोपे न्हवते पण असे लपून राहणं चांगले आहे का? राधिका मलाही अस जगणं आवडत नाही. पण पर्यायच न्हवता, तुला पप्पांचा स्वभाव माहिती आहे ना ते समजणार नाहीत. मी समजाविन त्यांना तुझ्या साठी, मला माहित नाही हे लग्न कुठवर जाईल व सध्या तरी मी तुझ्यासाठी एवढ करू शकते. देव असा पळ काढणं बंद करा तुला तुझ्या भीतीशी सामना करावाच लागेल, मग राधिका देव ला त्याच्या वडिलांच्या समोर आणते खरे काय ते सांगायला…..!!
मित्रांनो ही माहिती आवडली असेल तर आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *