चाणक्य नीति नुसार यशस्वी व्यक्ती बनण्यासाठी कावळ्याकडून शिका या ६ गोष्टी….

मित्रांनो कावळा हा पक्षी तर आपल्या सर्वानाच माहिती आहे. खर तर रंगाने काळाकुट असणारा हा पक्षी पण याच कावळ्यामध्ये असे काही खास गुण असतात. ज्यांचा स्वीकार आणि उपयोग जर मनुष्याने स्वतःच्या जीवनामध्ये केला, तर त्याला जीवनात कधीच अपयश येणार नाही. मित्रानो आज आपण या पोस्टमधून कावळ्यामध्ये असणारे असे 6 गुण पाहणार आहोत. जे मनुष्याने स्वतःमध्ये आत्मसात केले, तर त्याचे जीवन नक्कीच यशस्वी होते. कावळ्यात असणाऱ्या या 6 गुणांचा मनुष्याच्या जीवनात खूप उपयोग होऊ शकतो.

कावळ्यामध्ये असणारा पहिला गुण दुसऱ्यावर विश्वास न ठेवणे. मित्रांनो जीवनात कधीच कुणावर पूर्ण पणे विश्वास ठेवू नये. आजच्या युगात कोण कधी आपला विश्वासघात करेल काही सांगता येत नाही. त्यामुळे अगदी विश्वासाच्या माणसापासून देखील सावध राहायला हवे.

दुसरा गुण कावळ्यासाखी करडी नजर : भोवतालच्या परिस्तिथी वर, माणसावर नेहमी करडी नजर ठेवून कामे करावीत. त्याचप्रमाणे आपले जे ध्येय आहे, आपला जो उद्देश आहे, त्यावर आपली करडी नजर असणे अत्यंत आवश्यक आहे. नेहमी मुख्य ध्येयावर करडी नजर ठेवून कामे करावीत.

तिसरा आणि चौथा गुण म्हणजे : मिळेल त्यात समाधान मानणे, वेळेनुसार संग्रह करणे. जीवनात जे नाही मिळाले त्याची चिंता करण्यापेक्षा, उदास होण्यापेक्षा जे भरभरून मिळाले, त्यात समाधानी राहणे आणि वेळेनुसार धन संचय करणे. ज्यावेळी आपल्याकडे भरपूर पैसा येतो, त्यावेळी तो अनावश्यक खर्च न करता त्या पैश्याचा संचय करणे. कारण पडत्या काळात हाच पैसा आपली खूप मदत करतो.

पाचवा गुण म्हणजे नियमित जागरुक राहणे. दिवा स्वप्न पाहण्यापेक्षा वास्तवावर ध्यान ठेवून नेहमी जागरूक राहावे. मनुष्याला वास्तवाच भान ठेवून नेहमी जागरूक राहणे खूप अवश्य आहे. कोणतेही काम करताना, निर्णय घेताना जागरूकता हवीच असते.

कावळ्यात असणारा सहावा गुण : संकटाच्या काळात मित्रांची किंवा स्वतीयांची मदत करणे. आपला मित्र किंव्हा आपले नातेवाईक कोणी संकटात असतील किंवा अडचणीत असतील. तर आपण त्यांची मदत करायला गेले पाहिजे, त्यांची मदत केली पाहिजे. कारण जीवनात आपल्यावर जर एखादे संकट आले तर ते आपली नक्कीच मदत करतील, आपल्या मदतीला धावून येतील.

अशाप्रकारे आचार्य चाणक्य यांनी सांगितलेले कावळ्याचे हे सहा गुण जर मनुष्याने आत्मसात केले तर त्यांचे जीवन नक्कीच सुंदर बनेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *